Projektový týždeňMaterská škola Kiga ForchtensteinProjekt – trvalá udržateľnosťZŠ/VS SigleßProjektový týždeňMaterská škola Kiga ForchtensteinKoncepcia školskej záhradyVS/ZŠ Steinberg-DörflProjektový týždeňMaterská škola Kiga ForchtensteinProjekt – trvalá udržateľnosťZŠ/VS Sigleß
Projektový týždeň
Materská škola Kiga Forchtenstein
Projekt – trvalá udržateľnosť
ZŠ/VS Sigleß
Projektový týždeň
Materská škola Kiga Forchtenstein
Koncepcia školskej záhrady
VS/ZŠ Steinberg-Dörfl
Projektový týždeň
Materská škola Kiga Forchtenstein
Projekt – trvalá udržateľnosť
ZŠ/VS Sigleß
 

Ochrana životného prostredia: V materskej škole Forchtenstein

Podľa motta: "Čo sa nenaučí Janko, to sa Jano už nenaučí" I sme si stanovili hlavné ciele, ktoré umožňujú, spoločne s deťmi aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

Úvod a ciele v oblasti ochrany životného prostredia:

My, materská škola Forchtenstein sme si uvedomili aká dôležitá je ochrana prírody a predovšetkým predchádzanie vzniku odpadu resp. triedenie či zhodnocovanie. Najmä v detskom veku môžeme deti nadchnúť pre mnohé, napríklad aj pre ochranu životného prostredia.

Z tohto dôvodu sme v tomto školskom roku usporiadali projektový týždeň na tému odpad, počas ktorého sme sa zaoberali najviac recykláciou a zhodnocovaním odpadu. Zlatým klincom podujatia bola výroba záhradnej lavičky zo starých europaliet.