Kreatívne nápady v oblasti ochrany životného prostredia od škôl pre školy

V rámci cezhraničného projektu, ktorý realizovalo Burgenlandské združenie pre odpad  v spolupráci s partnerským združením ZOHŽO na Slovensku, prebehla intenzívna spolupráca  medzi rakúskymi a slovenskými školami.  Na základe pozitívnych skúseností sa zodpovední rozhodli  v rámci následného projektu v roku 2014 rozpracovať tieto vzorové koncepcie pre iné školy. V rámci projektu EÚ mali školy vypracovať vzorové koncepcie v oblasti odpadového hospodárstva pre iné školy. Všetky burgenlandské školy boli vyzvané aby sa zúčastnili tohto projektu. 

Základnou myšlienkou tejto etapy projektu bolo, poskytnúť školám do budúcnosti trvalú pomôcku na zjednodušenie realizácie projektov v súvislosti s prevenciou vzniku, a správnym triedením odpadu. Školy mali rozpracovať témy v oblasti odpadového hospodárstva a BMV ich potom spracovalo do podoby vzorových koncepcií. U žiakov sa tým trvalo zvýšilo povedomie v oblasti ochrany životného prostredia. Všetky školy mali možnosť  zúčastniť sa tohto projektu  a spracovať vlastné témy alebo témy navrhované združením BMV.  Kreativite sa tu nekládli žiadne hranice.

Školy mali tieto vzorové projekty realizovať do júna a pritom podrobne dokumentovať celý priebeh projektu (napr. pomocou fotografií). Počas letných prázdnin v roku 2014 združenie BMV vybralo najlepšie projekty a spracovalo ich do podoby vzorových koncepcií.

Cieľom bolo, vytvoriť vzorové koncepcie a  poskytnúť ich všetkým školám v Burgenlande a na Slovensku školám v okruhu pôsobnosti slovenského združenia. Tento pracovný podklad má trvalo slúžiť ako námet a inšpirácia pre ďalšie školské akcie.