Inštalácie z odpadu: Nová stredná škola Purbach

Aj nová stredná škola Purbach sa už roky v rámci vyučovania zaoberá  s témou odpadu. Minulý rok sa vydali celkom novou cestou. Spoločne so zamestnancom zberného dvora obce bola zahájená motivačná kampaň pre obyvateľov obce Purbach.

V zbernom centre boli z doneseného veľkorozmerného odpadu vytvorené inštalácie, sochy a pod., ktoré majú byť prístupné obyvateľom obce Purbach po celý rok.  Cieľom tejto aktivity je sprostredkovať obyvateľom dôležitosť aktívnej ochrany životného prostredia. Za túto myšlienku spoločnej aktivity bola nová stredná škola Purbach a zamestnanec obce Gerhard Wein vyznamenaní zlatým skarabeom BMV.