Koncepcia školskej záhrady: Základná škola VS Steinberg-Dörfl

Školskú záhradu zdobí veľký kruhový záhon so 4 segmentmi (pre každú triedu). Dva komposty sa v budúcnosti postarajú o to, aby sme mali k dispozícii prírodné hnojivo. Kompostovanie je hodnotný prínos k ochrane životného prostredia a klímy.

WORKSHOP s burgenlandským združením pre odpad: Všetko okolo KOMPOSTU

Účastníci: všetky triedy.
Počas praktického workshopu sa naše deti naučili všetko  v súvislosti s kompostom  - od praktického založenia kompostovej kopy až po analýzy problémov.

Deti dostali odpovede na otázky ako napr.: "Čo všetko sa môže kompostovať?", a "Čo sa odohráva v komposte?". Okrem toho sa dozvedeli podstatné informácie o použití kompostu, pretože naša zelenina potrebuje živiny.

Ďalšie informácie na tému – vlastné kompostovanie: www.bmv.at