Medziodborové aktivity v oblasti ochrany životného prostredia: Nová stredná škola NMS Schattendorf

Nový vyučovací predmet „Prírodná veda a technika“ umožňuje žiakom zaoberať sa intenzívnejšie triedením, recyklovaním a predchádzaním vzniku odpadu.

Od nadobudnutia nových systémov triedenia odpadu nestojí nič v ceste ochote a dobrej vôli k svedomitému triedeniu odpadu. Pozornosť spolužiakov  a učiteľov  nesprávne triedenie (vhodenie do nesprávnej nádoby) okamžite napraví.

Veľkou zábavou je vždy vytváranie sôch z odpadu. Takéto sochy z plastových fliaš napríklad skrášľujú čelný pohľad na budovu školy. „Šperky z odpadu“ sú medzi deťmi tiež veľmi obľúbené. Vždy  vytvoria umelecké prstene a náhrdelníky z požitých  „kapsúl“ do kávovarov.

Jedna trieda sa zúčastnila celoštátneho prieskumu v súvislosti so zbieraním a zhodnocovaním elektrických spotrebičov.

Očividným dôkazom toho, ako si žiaci vážia životné prostredie sú akcie čistenia okolia v obci Schattendorf. Z areálu okolia školy sa pravidelne odstraňuje odpad.

Momentálne sa deti druhej triedy starajú o zeleň pre školou a o hriadky v školskej záhrade. Úroda ovocia a zeleniny sa spracuje počas „Zdravej desiaty“.