Odpad ako integračný projekt

Obchodná akadémia HAK Mattersburg spoločne s domovom pre utečencov charitatívnej  organizácie Caritas

Denise Stangl a  Isabella Karner z Obchodnej akadémie HAK Mattersburg si v rámci svojho maturitného projektu dali za úlohu postaviť múr, ktorý nerozdeľuje ale spája. Rozhodli sa, že miesto na odpad v areáli domova Sarah charitatívnej organizácie Caritas v obci Neudörfl ukryjú za múr aby trochu okrášlili okolie.

Tento múr postavili s pomocou niektorých obyvateľov domova, pričom sa všetci lepšie spoznali a dievčatám sa darilo lepšie komunikovať s chlapcami. Dievčatá aj chlapci mali  možnosť rozšíriť si vedomosti pri stavbe múru.

Okrem toho dievčatá Denise a Isabella spoločne s chlapcami nakreslili návrhy štítkov s upozornení, že kryt kontajnera je potrebné vždy zavrieť.

Ďalšou aktivitou bude spoločný výlet do burgenlandského združenia pre odpad BMV, kde chlapcom vysvetlia  triedenie odpadu. Rovnako sa následne bude konať krátky workshop, ktorý pripravila projektová skupina  pre obyvateľov aby referovali o výlete a ešte raz presne vysvetlila triedenie odpadu.