Oslavy bez odpadu: Centrum špeciálnej pedagogiky Eisenstadt

Centrum špeciálnej pedagogiky v Eisenstadte navštevuje momentálne 45 žiakov a žiačok vo veku od 6 – 18. V centre v súčasnosti s deťmi a mladistvými pracuje 23 učiteliek a 15 osôb pomáhajúcich pri integrácii. Pre nás pedagógov je vždy prvoradou úlohou vychovať zo žiakov občanov uvedomelých a citlivých k životnému prostrediu. Ochrana životného prostredia a predchádzanie vzniku odpadu majú na našej škole veľký význam.

V máji a júni tohto školského roku boli naplánované a realizované rôzne podujatia.  Tieto slávnosti/oslavy boli pre nás príležitosťou k uskutočneniu úloh vyplývajúcich z projektu „ Oslavy bez odpadu“.

  • Najskôr sme s niektorými žiačkami a žiakmi oslávili prvé prijímanie. V našej škole je zvykom pozvať rodičov a príbuzných detí do školy a potešiť ich malým pohostením. 
  • Stalo sa už tradíciou, organizovať každý rok projektové dni v posledný týždeň školského roka. Pritom sa realizujú najrôznejšie projekty. Tento rok sa naše projektové dni konajú pod názvami ako „Pippi Dlhá Pančucha“. V stredu sa koná takzvaný „Deň varenia“. Všetci spolu pripravujú obrovské pohostenie v podobe bufetu.  Pre žiakov učiteľov a asistentov je to veľká slávnosť. 

Ako už bolo spomenuté tieto oslavy sa konali podľa Motta:
"Oslavy bez odpadu".