„Trvalá udržateľnosť“, ťažisková téma v základnej škole Sigless v školskom roku

Základná škola Sigless je od roku 2007 ekologickou školou. Ako ekologická škola sa hlásime k vzoru  ekologicky sociálnej  a ekonomicky udržateľnej školskej kultúry a spolu s našimi žiakmi chceme vo všetkých predmetoch podstatne zvýšiť povedomie v oblasti životného prostredia a zdravia.

V rámci učebného predmetu životné prostredie boli  v školskom roku  2013/14 v spolupráci s Bugenlandským združením BMV a Willim Wulkafroschom usporiadané tieto akcie:

 • Škola na sedliackom dvore – Zber hrozna (1. a 2. trieda)
 • Separovanie a prevencia vzniku odpadu;  v spolupráci s Burgenlandským združením BMV Príroda hodná ochrany  - Anti Littering, čistenie okolia (s podporou BMV) Prechádzka okolo obce Sigleß (všetky triedy)
 • Workshop "Jablko" s bio pestovateľkou(1.trieda)
 • Workshop "Triedna záhradka" - Willi Wulkafrosch (1. a 2.trieda)
 • Tematický deň: Bylinky (všetky triedy)
 • Kompostová party  v spolupráci s BMV Müllverband
 • Prestávka v pohybe (všetky triedy);
 • Zeleninové hriadky v školskej záhrade (3.trieda);
 • Zakladanie vysokého záhonu v školskej záhrade(Školský klub popoludní);
 • Využitie papiera; využitie škatuliek na desiatu a pohárikov; BMV
 • Príprava zdravej desiaty pre všetkých žiakov (každá trieda)
 • Stavanie príbytkov pre užitočné živočíchy na školskom dvore (4.tireda)