Rok životného prostredia: Materská škola Gattendorf

Prevencia vzniku odpadu je najefektívnejším krokom k trvalému udržaniu čistého a pre život vhodného životného prostredia pre ďalšie generácie. V dnešných časoch pre našu spoločnosť nie je možné aby sa vzdala všetkých produktov, ktoré vytvárajú odpad.

Avšak odpad nie je len na vyhodenie.  Mnohé rôzne zariadenia sa špecializujú na opätovné použitie nepotrebných starých predmetov.  Triedenie odpadu je  dôležitou súčasťou obnovovania zdrojov, aby sme minimalizovali zneužívanie našej prírody a podnikli kroky proti neustálemu stúpajúcemu nedostatku surovín.

Tento projekt má deti vo veku od 2,5 do 6 rokov prostredníctvom hry naučiť prvé kroky zabraňovania vzniku, opätovného použitia a triedenia odpadu. 

Výchova a vytváranie povedomia v detskom veku nielenže vplýva pozitívne na pochopenie zo strany detí, ale upozorňuje na túto problematiku aj rodičov. Prostredníctvom rôznych aktivít počas roka 2014/15 v materskej škole by sa vychovávateľky mali zaoberať témou odpadu. Burgenlandské združenie pre odpad (BMV) bude materskú školu počas roka podporovať prostredníctvom niekoľkých projektových dní ako napr. čistenie okolia alebo kompostová party. 

Chronologický postup aktivít:

 • Večer pre rodičov:
  Zákonným zástupcom by mal byť objasnený obsah spoločných projektov. Zároveň budú na podujatí vysvetlené aj zásady odpadového hospodárstva.
 • Workshop triedenia odpadu:
  Hravou formou sa deťom vysvetľuje rozdiel medzi rôznymi frakciami odpadu a jeho správna likvidácia. Nakoniec sú deti vymenované za odpadových šerifov. 
 • Odpadové hry:
  Vychovávateľky v materskej škole sa počas celého roka snažia formou hry upozorňovať na tému odpadu. Dobrou pomôckou sú pritom rôzny  špeciálne hry na tému odpadu.
 • Čistenie okolia:
  Pri tejto aktivite deti na vlastné oči zažijú a vidia následky odhadzovania smetí. Po ukončení čistenia sa pozbieraný odpad roztriedi do  odpadových nádob na to určených.
 • Lampiónová slávnosť na svätého Martina:
  Na sviatok svätého Martina, patróna Burgenlandu sa každý rok koná sprievod detí materských škôl.  Lampáše sú po prvý krát vyrobené z vyčistených odpadových produktov.
 • Materská škola bez hračiek:
  Cieľom tejto časti je, vysvetliť deťom možnosti opätovného použitia špeciálnych predmetov, ktoré sú súčasťou odpadu. Pritom sa z prázdnych plastových fliaš, kartónov  a iných čistých odpadov vytvoria pekné nové predmety.
 • Kompostová party:
  Na zadnom dvore materskej školy sa spoločne s deťmi za aktívnej pomoci burgenlandského združenia pre odpad založí kompostová kopa, aby sa deťom priblížil prirodzený kolobeh v prírode.
 • Prehliadka auta na zber odpadu:
  Počas predvádzania auta na zber odpadu  sa deti dozvedia ako takéto  auto funguje.
 • Prehliadka mechanicko-biologickej triediacej linky na odpad v Oberpullendorfe
  Jednodenný výlet s deťmi do sídla burgenlandského združenia pre odpad.
 • Záverečná slávnosť v materskej škole bez odpadu
  Na podrobnej koncepcii sa ešte pracuje.