Kreatívne nápady v oblasti ochrany životného prostredia od škôl pre školy

V rámci cezhraničného projektu, ktorý realizovalo Burgenlandské združenie pre odpad  v spolupráci s partnerským združením ZOHŽO na Slovensku, prebehla intenzívna spolupráca  medzi rakúskymi a slovenskými školami.  Na základe pozitívnych skúseností sa zodpovední rozhodli  v rámci následného projektu v roku 2014 rozpracovať tieto vzorové koncepcie pre iné školy. V rámci projektu EÚ mali školy vypracovať vzorové koncepcie v oblasti odpadového hospodárstva pre iné školy. Všetky burgenlandské školy boli vyzvané aby sa zúčastnili tohto projektu...

Projekty

Základná škola VS Steinberg-Dörfl

Školskú záhradu zdobí veľký kruhový záhon so 4 segmentmi (pre každú triedu). Dva komposty sa v budúcnosti postarajú o to, aby sme mali k dispozícii prírodné hnojivo. Kompostovanie je hodnotný prínos k ochrane životného prostredia a klímy.

čítať ďalej ›

Nová stredná škola Purbach

Aj nová stredná škola Purbach sa už roky v rámci vyučovania zaoberá  s témou odpadu. Minulý rok sa vydali celkom novou cestou. Spoločne so zamestnancom zberného dvora obce bola zahájená motivačná kampaň pre obyvateľov obce Purbach.

čítať ďalej ›

Materská škola Gattendorf

Prevencia vzniku odpadu je najefektívnejším krokom k trvalému udržaniu čistého a pre život vhodného životného prostredia pre ďalšie generácie. V dnešných časoch pre našu spoločnosť nie je možné aby sa vzdala všetkých produktov, ktoré vytvárajú odpad.

čítať ďalej ›